Published November 18, 2015

We leven in meedogenloze tijden

Vijay Prashad/opendemocracy.net

Menno Grootveld & Kees Stad - Globalinfo.nl
Published November 17, 2015

Heeft het kapitalisme zijn beste tijd gehad?

Wolfgang Streeck, vertaling Menno Grootveld

<p> Er bestaat vandaag de dag een wijdverbreid gevoel dat het kapitalisme in een kritieke toestand verkeert, en dat de situatie sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog nog nooit zo ernstig is geweest als nu. Achteraf gezien was de crisis van 2008 slechts de laatste in een lange reeks politieke en economische ontwrichtingen die is begonnen met het einde van de naoorlogse voorspoed midden jaren zeventig.</p>
Wolfgang Streeck
Published November 17, 2015

Wetenschap en politiek versus sentimenten en ideologieën

<p> Engagement zonder vooringenomenheid. Kirill Medvedev in gesprek met Oleg Zjoeravljov over de houding van onderzoekers tegenover de gebeurtenissen in Oekra&iuml;ne van de laatste maanden.</p> <p> Welke weerstand kunnen ge&euml;ngageerde onderzoekers en intellectuelen bieden aan het totale propagandabacchanaal, dat alle mogelijkheden om vrij aan politiek te doen kapotmaakt? Aan de hand van de recente gebeurtenissen in Oekra&iuml;ne zoeken de Russische dichter Kirill Medvedev en socioloog Oleg Zjoeravljov naar antwoorden. Medvedev is auteur van&nbsp;<i style="font-size: 14px; font-weight: inherit; line-height: 1.7;">Alles is slecht</i>&nbsp;(Leesmagazijn, 2014). Van Oleg Zjoeravljov verschijnt binnenkort het boek<i style="font-size: 14px; font-weight: inherit; line-height: 1.7;">&nbsp;Russische burgerrechtenbewegingen 2011-2013&nbsp;</i>bij de Russische uitgeverij NLO.</p>
Published November 17, 2015

De socialistische prehistorie van de shopping mall

door Sam Wetherell vertaling Menno Grootveld

<p> <span style=" font-size: 17.33333396911621px">De uitvinder van de shopping mall uit de Amerikaanse suburbs was een socialist. Had zijn werk gered kunnen worden?</span></p>
Published November 17, 2015

De SPD onder het bondskanselierschap van Merkel

door Wolfgang Streeck, vertaling Menno Grootveld

<p> <em style="line-height: 1.8em; font-size: 14px;">Als onderdeel van zijn </em><a href="http://thecurrentmoment.wordpress.com/2014/01/06/more-german-than-left/" style="line-height: 1.8em; font-size: 14px;"><em>serie </em></a><em style="line-height: 1.8em; font-size: 14px;">over Europees links heeft </em><span style=" font-size: 14px">The Current Moment</span><em style="line-height: 1.8em; font-size: 14px;"> een artikel van Wolfgang Streeck gepubliceerd over de SPD&nbsp;</em><em style="line-height: 1.8em; font-size: 14px;">onder het bondskanselierschap van Angela Merkel. Streeck is directeur van het Max Planck Instituut voor Gesellschaftsforschung in Keulen. Hij wordt in Duitsland en daarbuiten alom geprezen voor zijn werk op het gebied van de sociologie en de politieke economie. Zijn meest recente boek, </em><a href="http://www.versobooks.com/books/1698-buying-time" style="line-height: 1.8em; font-size: 14px;">Gekaufte Zeit, </a><em style="line-height: 1.8em; font-size: 14px;">komt in het najaar in Nederlandse vertaling uit bij Leesmagazijn.</em></p>
Published November 17, 2015

Accelerationisme

McKenzie Wark, vertaling Menno Grootveld

<p> Er woedt een levendig debat over het &lsquo;accelerationisme&rsquo;. Zoals de Iraanse filosoof Reza Negarastani heeft geopperd,<a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title="">[1]</a> zou deze nieuwe stroming een manier kunnen zijn waarop &ndash; na de neergang van het marxisme &ndash; de met grote gebaren geschetste speculatieve idee&euml;n over de historische omstandigheden in de filosofie zijn teruggekeerd. Het is begonnen met de ietwat hallucinante teksten van Nick Land,<a href="#_ftn2" name="_ftnref2" title="">[2]</a> die het kapitalisme beschouwde als een soort buitenaards wezen dat het menselijk tijdperk vanuit de toekomst is binnengedrongen. De teksten van Land klampen zich als het ware vast aan de romp van het &lsquo;late&rsquo; kapitalisme, dat steeds sneller op weg is een buitenaards karakter te krijgen, waarbij kapitaal en technologie de mens als nieuwe zijnsvorm vervangen.</p> <p> <a href="#_ftnref1" name="_ftn1" title="">[1]</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp; http://blog.urbanomic.com/cyclon/</p> <p> <a href="#_ftnref2" name="_ftn2" title="">[2]</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp; http://www.urbanomic.com/pub_fangednoumena.php</p>
Published November 17, 2015 • Buy for $2.99

EUROPESE MYTHES BOEKJE VOOR BURGERS

Ewald Engelen, Editie Leesmagazijn

<p> Hoe luid de elite ook roept dat de crisis voorbij is, Europa levert al zes jaar niet. Sterker, de maatregelen die zijn genomen om de euro te redden, hebben de burgers alleen maar armer en onmondiger gemaakt. Vind je het gek dat de burgers zijn uitgekeken op Europa? In plaats van deze zorgen te adresseren, haalt de elite alles uit de kast om ons er alsnog van te overtuigen dat we toch echt in de beste van alle mogelijke werelden leven. In dit boekje houdt Ewald Engelen, hoogleraar financi&euml;le geografie en kritisch volger van Europa, vijf argumenten tegen het licht waarmee de politieke elite de burgers voor het karretje van verdere Europese integratie probeert te spannen: Europa heeft ons rijker gemaakt; Europa is nodig om ons bedrijfsleven tegen Chinese concurrenten te beschermen; Europa is cruciaal om het Westen te redden; Europa is de potenti&euml;le dompteur van het grootbedrijf; en er is geen alternatief voor n&oacute;g meer Europa. In vijf korte hoofdstukken worden deze redeneringen gewogen en stuk voor stuk te licht bevonden: het is onduidelijk wat Europa ons qua welvaart heeft opgeleverd; er gloort geen Chinese overname aan de horizon; de supranationale hegemonie van het Westen wordt niet bedreigd; Europa is de slaaf van het grootbedrijf; en er zijn wel degelijk alternatieven. Het is kortom de hoogste tijd dat wij onze democratische grondrechten gaan opeisen. Vandaar dit boekje voor burgers.</p>
Published November 17, 2015

Wie controleert de kapitalistische wereldorde van na de supermachten? door Slavoj Žižek The Guardian, 6 mei 2014

In een verdeelde en gevaarlijke wereld moeten we de nieuwe machten wat manieren bijbrengen.

<p> <span style=" font-size: 14px">De presidenten Poetin en Obama. 'Vandaag de dag stellen de oude en nieuwe supermachten elkaar op de proef en proberen ze hun eigen versie van de mondiale regels op te leggen.'</span></p> <p> <span style=" font-size: 14px">Vertaling Menno Grootveld</span></p>
Published November 17, 2015

Lente

Door Martín Gambarotta

<p> In het kader van het Perduprogramma &lsquo;Politieke lente&rsquo; op zondagmiddag 15 juni 2014 heeft de Argentijnse dichter Mart&iacute;n Gambarotta de onderstaande column geschreven.</p> <p> Mart&iacute;n Gambarotta (Buenos Aires, 1968) werkt als politiek redacteur voor de Engelstalige <em>Buenos Aires Herald </em>en publiceerde de dichtbundels <em>Punctum</em> (1996), <em>Seudo</em> (2000), <em>Relapso + Angola</em> (2005) en de plaquette <em>Para un plan primavera</em> (2011). Gambarotta was van 1996 tot 2006 redacteur van de website poesia.com. Zijn werk is vertaald naar het Duits, Engels, Nederlands en Noors.</p> <p> Van 10 tot en met 14 juni 2014 is Mart&iacute;n Gambarotta te gast op Poetry International te Rotterdam met voordracht en live hoorspel. Op zondagmiddag 15 juni 2014 draagt hij voor bij literair podium Perdu te Amsterdam in het programma &lsquo;Politieke lente&rsquo;. De vertalingen van zijn gedichten zijn gemaakt door Bodil Kok. De column van Mart&iacute;n Gambarotta is vertaald door Menno Grootveld.</p>
Published November 17, 2015

Vetvrije chocola

Vetvrije chocola en absoluut niet roken: waarom ons schuldgevoel over ons consumptiegedrag ons volledig in beslag neemt

<h1> Uit angst om rokend te worden betrapt tijdens het genieten van Starbucks' 'koffiekarma' zijn wij als consumenten in een culturele impasse terechtgekomen. Naar aanleiding van het thema consumptie bij de fotografiewedstrijd <a href="http://www.vam.ac.uk/whatson/event/3141/prix-pictet-at-the-va-4544/">Prix Pictet</a> 2014, schetst Slavoj Žižek hoe het zo ver heeft kunnen komen dat we ons liever een levensstijl aanmeten dan gewoon ons leven leiden.</h1>
Published November 17, 2015

GEEN PARAPLU'S VOOR DE PAARDEN

Koenraad Goudeseune

<p> In zijn brieven, recensies en verhalen zet de West-Vlaamse dichter en taxichauffeur Koenraad Goudeseune zich af tegen de ‘ons-kent-ons’-mentaliteit binnen de literaire elite. Koenraad is het slijmen en de beleefdheidsagenda beu. Met een aan afkeer grenzende eerlijkheid recenseert hij de poëzie van de bekendere hedendaagse Nederlandstalige dichters. Hij keurt dure, gekunstelde en nutteloze gedichten ongenadig af. Daarentegen waardeert hij eerlijke poëzie die getuigt van humor, mededogen en inlevingsvermogen.</p> <p> Zelf is Koenraad een man van de morsige wanhoop en een neiging naar alcoholisme: een schrijver pur sang. Een dichter die voor zijn plezier de Statenvertaling uit 1637 van de Bijbel met de loupe in de hand napluist. Een man verknocht aan het woord en de snor. Als schrijver eindeloos teleurgesteld omdat hij constant ingehaald lijkt te worden door de politieke aspiraties van zijn mede-dichters. Niet meer! Koenraad’s werk zal weer in de boekhandel te vinden zijn en op Leesmagazijn@Creatavist</p> <p> Elke week wordt het werk aangevuld.</p> <p> (c) Leesmagazijn</p>
Published November 17, 2015

HEBBEN WE ER IETS AAN ALS DE RIJKEN STEEDS RIJKER WORDEN? Zygmunt Bauman vertaling Menno Grootveld

<p class="p1"> Socioloog Zygmunt Bauman (1925) is afkomstig uit Polen&nbsp;<span style=" font-size: 14px">en woont sinds 1971 in Engeland. Hij is een van de meest&nbsp;</span><span style=" font-size: 14px">vooraanstaande sociale theoretici ter wereld en schrijft&nbsp;</span><span style=" font-size: 14px">over uiteenlopende onderwerpen, zoals de moderniteit&nbsp;</span><span style=" font-size: 14px">en de Holocaust, postmodern consumentisme en onze&nbsp;</span><span style=" font-size: 14px">huidige obsessie met veiligheid. Hij ziet de Holocaust als&nbsp;</span><span style=" font-size: 14px">een extreem voorbeeld van de manier waarop samenlevingen&nbsp;</span><span style=" font-size: 14px">zich proberen te ontdoen van vreemde elementen&nbsp;</span><span style=" font-size: 14px">In 2000 verscheen zijn spraakmakende boek Liquid&nbsp;</span><span style=" font-size: 14px">Modernity, waarin hij het beroemde onderscheid maakt&nbsp;</span><span style=" font-size: 14px">tussen de &lsquo;vaste&rsquo; en de &lsquo;vloeibare&rsquo; moderniteit. De vaste&nbsp;</span><span style=" font-size: 14px">moderniteit is de periode waarin in het Westen sprake&nbsp;</span><span style=" font-size: 14px">was van een uitruil tussen de persoonlijke vrijheid en de&nbsp;</span><span style=" font-size: 14px">persoonlijke veiligheid. Sinds de jaren negentig van de&nbsp;</span><span style=" font-size: 14px">vorige eeuw is er volgens Bauman een omgekeerde ontwikkeling&nbsp;</span><span style=" font-size: 14px">op gang gekomen, waarin de mens zich niet&nbsp;</span><span style=" font-size: 14px">meer als burger, maar vooral als consument manifesteert,&nbsp;</span><span style=" font-size: 14px">en zijn angsten en zorgen minder &lsquo;tastbaar&rsquo; zijn geworden.&nbsp;</span><span style=" font-size: 14px">Dat is de periode van de &lsquo;vloeibare moderniteit&rsquo;.</span></p>
Published November 17, 2015

Eeuwig verdoemd

door Clemens Setz Die Welt,12.04.14

<p> <strong>Is levenslang lang genoeg? Britse neuro-ethici wijden zich aan gedachtenexperimenten over de strafvoltrekking in de toekomst en verzinnen helse kwellingen voor diabolische misdaden</strong> <em>door Clemens J. Setz</em></p> <p> <i>Foto: T</i><b style="color: rgb(37, 37, 37); font-family: sans-serif; font-size: 13px; line-height: 19.950000762939453px; background-color: rgb(249, 249, 249);">hilo Parg / Wikimedia Commons</b></p> <p> <span style="font-size: 12.800000190734863px"><b>Vertaling Menno Grootveld</b></span></p>
Published November 17, 2015

Thomas Piketty: Bescherm het kapitalisme tegen de kapitalisten door rijkdom te belasten

Financial Times 28 maart 2014

<p> De verdeling van inkomens en welvaart is tegenwoordig een van de meest controversi&euml;le kwesties. De geschiedenis vertelt ons dat er sterke economische krachten zijn verschillende kanten op duwen &ndash; in de richting van grotere gelijkheid of juist daarvandaan. Welke kracht zal zegevieren, hangt af van het beleid dat we kiezen.</p> <p> De Verenigde Staten zijn een goed voorbeeld. Dat land werd gesticht als de antithese van de patrimoniale samenlevingen uit het oude Europa. De 19e-eeuwse historicus Alexis de Tocqueville zag Amerika als de plek waar zoveel grond beschikbaar was dat iedereen grondbezitter zou kunnen worden, zodat er een democratie van gelijke burgers tot bloei zou kunnen komen. Tot de Eerste Wereldoorlog was de concentratie van bezit in handen van de rijken in de VS veel minder extreem dan in Europa. In de 20<sup>e</sup> eeuw is die situatie echter omgedraaid.</p>
Published November 17, 2015

Barbarij met een menselijk gezicht

Slavoj Žižek, vertaling Menno Grootveld

<p> Steeds opnieuw zagen we in de televisierapportages over de massaprotesten in Kiev tegen de regering van Victor Janoekovitsj beelden van betogers die beelden van Lenin omver trokken. Dat was een makkelijke manier om uiting te geven aan hun woede: de beelden fungeerden als een symbool van de onderdrukking door de Sovjets, en het Poetin van Rusland zou het Sovjet-beleid van de Russische overheersing van de buurlanden voortzetten.&nbsp;</p> <p> Verschenen London Review of Books, Vol. 36 No. 9 &middot; 8 Mei 2014 p. 36-37</p> <p> www.leesmagazijn.nl</p> <p> https://leesmagazijn.creatavist.com/stories/</p>
Published November 17, 2015

‘Roem aan de natie’ of ‘leren, leren en nog eens leren’?

Kirill Medvedev, vertaling Pieter Boulogne, redactie Menno Grootveld

<header> <p data-atavist-id="at5337a72a46276"> Over de Oekra&iuml;ense opstanden, standbeelden en de erfenis van de bolsjewieken</p> <p data-atavist-id="at5337a88ce36d8"> Oekra&iuml;ne ontketent nu al voor de tweede maal binnen tien jaar een revolutie in de geesten van de Russische intelligentsia.</p> <p data-atavist-id="at5337a88ce36d8"> Verbazingwekkend genoeg werd iemand die iets positiefs over revoluties probeerde te zeggen hier tot voor kort weggezet als een potenti&euml;le moordenaar of een gek. De Oekra&iuml;eners hebben in 2004 een bom gelegd onder onze liberaal-conservatieve consensus, die tijdens keukentafelgesprekken onder Sovjetbewind werd gesmeed, tijdens de perestrojka is aangedikt en in de jaren negentig is versteend. Zij bewezen zwart op wit dat je door met man en macht de straat op te gaan op zijn minst een machtswisseling kon bewerkstelligen.</p> </header>
Published April 6, 2015

Uit de euro!

Om de Europese gedachte te redden moet het monstrum van de muntunie worden ontbonden

Published March 10, 2015

Gekochte Tijd

De uitgestelde crisis van het democratisch kapitalisme

Published January 22, 2015

WORDEN DE FUNDAMENTALISTEN WERKELIJK GEDREVEN DOOR INTENSE HARTSTOCHT?

Published January 8, 2015

Hoe het Westen de Islamitische Staat in het zadel heeft geholpen

NAFEEZ AHMED, vertaling Menno Grootveld

Published December 29, 2014

De toestand van het schrijven in Amerika: Chris Kraus

Published December 16, 2014

Debord twintig jaar later

Published October 18, 2014

Wu Ming: "Het Grillisme", vert. Menno Grootveld

Een nieuwe rechtse cultbeweging uit Italië. Vertaling Menno Grootveld

<p> <span style="font-size: 13.000000pt">Het 'Grillisme': een nieuwe rechtse cultbeweging uit Italië.&nbsp;</span><span style=" font-size: 13pt">Geschreven op 8 maart 2013 door </span><span style=" font-size: 13pt">Wu Ming.</span></p> <p> <span style=" font-size: 13pt">Vertaald door Menno Grootveld</span></p> <p> <span style="font-size: 13.000000pt">&nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></p>